Detta säger Johan Karlsson och Henrik Troedsson, männen bakom företaget Svenska Svets som har sin bas i Ekenässjön. Deras gemensamma historia sträcker sig långt tillbaka. De är barndomskamrater och utbildade sig båda på verkstadsprogrammet på Njudungsgymnasiet med inriktning plåt och svets.

– Efter gymnasieutbildning delades våra vägar men vi har hela tiden hållit kontakten, berättar de.

Stort kontaktnät

2012 stod Johan Karlsson som ägare för Elkraftgruppen. Ett bolag som inriktade sig på större uppdrag mot främst järnvägsindustrin. Samtidigt var Henrik Troedsson delägare i ENW i Varberg som är en svetskonsultfirma.

– Vi började då diskutera att göra något gemensamt. Vi bedömde att marknaden behövde en aktör som oss där vi kunde dra nytta av vårt kontaktnät och våra erfarenheter, säger Karlsson.

Kontaktnätet, som man arbetat upp genom åren, sträcker sig över hela södra Sverige, men det är i uppväxtorten Ekenässjön man först och främst vill verka.

– Vi vill vara med och främja Ekenässjönsandan. Vi vill samverka och ta vara på den kompetens som finns här, säger Johan Karlsson.

Ingen byasmed

För ett drygt år sedan hyrde man lokaler på Allégatan i Ekenässjön. Entreprenörerna investerade i en maskinpark och man byggde upp en produktionslinje. En del jobb började droppa in.

– Vi ville testa de idéer vi hade och det gick bra. Vi fick kontakt med företag som ville anlita oss, bland annat ett större aktör inom gruvindustrin. Henrik byggde upp företagets kvalitetssystem och vi tog de certifikat vi behövde. Vi tog så att säga steget från byasmed till en seriös aktör, säger Johan Karlsson och skrattar.

Annons

Två svetsare har anställts på Svenska Svets och ytterligare två ”knackar på dörren” för att börja. ”Vi har inga problem med rekryteringen”, säger Henrik Troedsson.
Foto: Roger Ivarsson

Ganska snart kunde Svenska Svets börja anställa personal. För sex månader sedan inträffade något innebär helt nya möjligheter för företaget.

– Vi flyttade till våra nya lokaler här på Forngatan. Det var en jätteflytt, vi flyttade hela vår maskinpark. Lokalerna är tre gånger så stora som tidigare. Här har vi pelarkranar för in- och utlastning av gods, säger Henrik Troedsson som framhåller att man hyr lokalerna av Bröderna Andersson.

Unga och hungriga

Flytten till de större lokalerna innebar att Svenska Svets kunde gå in i den expansionsfas man nu befinner sig i.

– Just nu är det en riktig häftig känsla. Vi nya, hungriga, nyfikna och ute på offensiven. Förutom de två svetsare vi har anställt har vi två andra svetsare som står och ”knackar på dörren” och vill börja. Vi har varit fullt upptagna och inte hunnit med att sälja som vi har velat, men vi kommer inrikta oss på att hitta nya spännande affärsmöjligheter, säger Karlsson.

De båda menar nu att det ställs mycket högre krav på en aktör inom svetsindustrin.

– Svetsmässigt är vi förstklassiga och kompletta, vi har bredden och specialkompetensen. Vi kan exempelvis hjälpa företag med utbildning, att bygga produkthjälpmedel och göra riskanalyser, hållfasthetsberäkningar och konstruktioner. Vi kommer också erbjuda manuell svetsning, som är lite av ett hantverk på utdöende, säger Johans Karlsson.

Större projekt

Svenska Svets räds inte heller de stora uppdragen.

– Faktum är att vi har ett större projekt på gång, då vi ska utföra arbete åt en av Sveriges största företag inom lastbilsindustrin. Vi har också ett uppdrag där vi ska göra en del arbeten på stationsområdet i Varberg, säger Troedsson som några exempel.

Den stora utmaningen för Svenska Svets är att synas mer. Sedan ett halvår tillbaka finns företaget i hyrda lokaler på Forngatan i Ekenässjön.
Foto: Roger Ivarsson

Den största utmaningen för företaget blir att synas mer, att jobba mer med marknadsföringen.

– Det är några få som vet vad vi kan, men vi har inte nått ut i närområdet. Vi har nyligen blivit medlemmar i Nuvab och ägnar faktiskt en hel del tid åt att knacka dörr. Vi är beredda att göra vad som krävs för att vi ska lyckas och få så många företag som möjligt att veta att vi har förutsättningarna att lösa deras problem och höja deras svetskvalitet.