Antalet fordon som stjäls sjunker generellt. Om man jämför första halvårets statistik från Larmtjänst med samma period förra året har antalet stulna fordon minskat med 10 procent.

– Det är mycket tack vare den elektroniska startspärren som alla svensksålda bilar tillverkade efter 1998 måste vara utrustade med. Förr kunde du lätt vrida om tändningen med en glasspinne, men för att stjäla en bil i dag behöver du hög teknisk kompetens, säger Stefan Brala, motorexpert hos Trygg-Hansa.

Det är framför allt i södra Sverige som flest bilar anmäls efterlysta, med Stockholm, Skåne och Västra Götalands län i topp. År efter år har det i stort sett varit samma bilmärken som legat i topp.

– Dels beror det på att det är de vanligaste bilmärkena, dels beror det på efterfrågan. Efterfrågan driver tjuvens sätt att stjäla. När tjuven väl lärt sig att stjäla en bilsort är det inte sällan en viss modell som under en kort period stjäls i ett visst område. Tjuvarna koncentrerar sig på det märket de är bra på just nu.

Bildelar stjäls

Det är också vanligt att det stjäls delar av fordon. En anledning är att tjuven vill använda delarna från bilen för att kunna återställa en krockskadad bil. I USA kan exempelvis ett fordon dömas ut som skrot av ett försäkringsbolag efter en kollision eller vattenskada, vilket innebär att bilen inte får rulla på amerikanska vägar längre.

Annons

– Det finns tyvärr en marknad för att köpa denna typ av fordon och föra in dem i EU där de oftast undermåligt repareras med stulna delar och sedan säljs vidare. Det är både en trafikfara på de svenska vägarna och leder till att fler bildelar stjäls i Sverige.

Enligt en rapport från Trygghetskommissionen – en grupp tillsatt av branschorganisationen Svensk försäkring – förs mellan 70 och 90 procent av de stulna bilarna och bildelarna utomlands av internationella stöldligor.

– Vi har många bilar och dyra bilar, det finns en stor koncentration av bilar som tjuvarna är ute efter. Dessutom är det lätt att ta sig ur landet med en stulen bil, vilket skapar en större lockelse för de kriminella ligorna till att operera i just Sverige, säger Stefan Brala.

Tullen står maktlösa

Tulltjänstpersonalen har ingen möjlighet att beslagta de stulna bilarna eller bildelarna eller att gripa misstänkta gärningspersoner, förklarar Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

– Tullverket har inget uppdrag eller befogenhet att hantera stöldgods, det är en uppgift som ligger hos polis. Det är inget som vi aktivt varken kan eller får arbeta emot, säger han.

I den mån det går försöker Tullverket att arbeta förebyggande för att bekämpa de internationella stöldnätverken.

– Om vi påträffar något som verkar misstänkt kontaktas polisen. Till exempel kan det röra sig utrustning som vi tror kan komma att användas i kriminella kretsar. Men de enstaka gånger som vi upptäcker misstänkt stöldgods kan det dröja länge innan polisen kommer, säger Kristofferson.

På uppdrag av regeringen utreder just nu polisen, Tullverket och Kustbevakningen hur arbetet mot de internationella stöldligorna kan förbättras. Slutrapporten ska redovisas senast i februari 2020.

– Naturligtvis försöker vi samarbeta, och syftet med regeringsuppdraget är att hitta mer lämpliga och bättre arbetsmetoder.

TT

Sveriges tio mest stulna bilmärken

Under januari-juni 2019:

Fabrikat – Antal bilar

Volvo 711

Volkswagen 389

Aud..

Sveriges tio mest stulna bilmärken

Under januari-juni 2019:

Fabrikat – Antal bilar

Volvo 711

Volkswagen 389

Audi 270

BMW 228

SAAB 211

Mercedes-Benz 203

Toyota 202

Ford 144

Peugeot 137

Renault 119

Så skyddar du dig mot bilstölder

Har du en bil med ett nyckellöst system kan det vara bra att förvara nyckeln i en plåtburk ..

Så skyddar du dig mot bilstölder

Har du en bil med ett nyckellöst system kan det vara bra att förvara nyckeln i en plåtburk eller i ett särskilt nyckelfodral som blockerar signalen, alternativt långt inne i bostaden. Tjuvar kan annars kapa av signalen från din nyckel.

Håll koll på nyckeln och förvara den väl dold. Många bilar stjäls genom att tjuven fått tag i bilnycklarna.

Var rädd om bilnyckeln på samma sätt som du är rädd om ditt kreditkort. Blir du av med en nyckel bör du spärra den precis som när du blivit av med kreditkortet. Auktoriserade verkstäder kan hjälpa till att avkoda den förlorade nyckeln.

Lämna aldrig ifrån dig bilen och nycklarna till obekanta. Försäkringen täcker sällan stölder där du själv lämnat ifrån dig nyckeln.

Var särskilt uppmärksam på när du säljer din bil och låt inte köparen provköra bilen utan att du är med. Det finns nämligen många bedrägerier där den som provkört tagit bilen och stuckit. Samma sak gäller när du hyr ut ditt fordon. Gör en ordentlig bakgrundscheck på den som hyr fordonet av dig.

Den som köper en bil privat bör göra en bakgrundscheck på bilen, särskilt om bilen är importerad. Sök på internet efter bilens chassinummer för att försäkra dig om att bilen inte är anmäld som stulen. Risken är annars att köparen får lämna tillbaka bilen och förlorar pengarna.

Källa: Stefan Brala, Trygg Hansa

BMW