Redan när Ellinor Grimmark i våras förlorade den tre år långa tvisten mot Region Jönköpings län i Arbetsdomstolen konstaterade en besviken Grimmark att utfallet var väntat.

– Nu vill vi driva detta så långt det går, sa hon då till Jönköpings-Posten

Annons

Under tiden som barnmorskan och hennes juridiska ombud förberedde en vidare process startades en insamling – på vädjan från barnmorskans man – för att möta de rättegångskostnader på 1,6 miljoner kronor som Grimmark var skyldig att betala Regionen. Gensvaret blev stort.

Någon summa för insamlingen har inte ännu offentliggjorts, men överskottet på insamlade pengarna har räckt för att även täcka barnmorskan Linda Steens utgifter på 1,2 miljoner kronor, en barnmorska som likt Ellinor Grimmark fört samma domstolsprocess för rätten till samvetsfrihet, men förlorat mot Landstinget Sörmland.

– Vi har blivit otroligt rörda över att se engagemanget och den stora generositeten hos hundratals vanliga människor som vill ställa sig tillsammans och stötta i detta, säger Ruth Nordström, juridiskt ombud för de båda abortvägrande barnmorskorna, till tidningen Världen Idag.

Idag, onsdag, uppger tidningen Dagen att Ellinor Grimmark formellt också lämnar in sin anmälan mot svenska staten till högsta instansen som är Europadomstolen i Strasbourg. Enligt tidningen vill ombudet att Europadomstolen ska pröva om det saknas lagstöd för de inskränkningar som Ellinor Grimmark menar att hon utsatts för utifrån sin kristna tro.