Överlåtelsen av det kommunala bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB har diskuterats sedan i fjol. I juni 2016 skrevs en avsiktsförklaring som det nu aktuella överlåtelseavtalet ligger i linje med.

Under måndagen undertecknades avtalet av samtliga parter.

Klart i princip

Nu återstår bara ett formellt kommunfullmäktigebeslut innan affären är ett faktum.

Vi har tillsammans arbetat fram ett avtal som alla parter är nöjda med. Det här betyder mycket för hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) i ett pressmeddelande där han fortsätter:

— Vi är alla överens om vilken betydelse Astrid Lindgrens Näs har för Vimmerby. Det betyder mycket för oss att Saltkråkan fortsätter att investera i vår kommun.

Astrids familj ägare

Moderbolaget Saltkråkan drivs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn och äger upphovsrätten till alla författarens böcker samt till filmer och teaterpjäser baserade på hennes verk.

Astrid Lindgrens Näs fortsätter som eget bolag med egen verksamhet och egen styrning.

Utställningspaviljongen och den permanenta utställningen på Astrid Lindgrens Näs ägs av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.

Annons

Stiftelsen fortsätter sin verksamhet som tidigare när Astrid Lindgrens Värld övertar bolaget som bland annat äger prästgårdsfastigheten och de markområden där trädgårdarna i dag finns.

Kommunen överlåter också ett område i anslutning till bostadsområdet Kohagen, som kommunen en gång lovat Astrid Lindgren att inte exploatera.

Saltkråkan AB ska i ett separat avtal ge stiftelsen rätten att kostnadsfritt använda immateriella rättigheter till Astrids Lindgrens verk.

Initiativet till överlåtelsen togs av Vimmerby kommun i början av 2016.

— Vi är glada och tacksamma för den insats som Vimmerby kommun har gjort för Astrid Lindgrens Näs och därmed för hela Astrid Lindgrens arv, sa Nils Nyman, vd för Saltkråkans moderbolag när förhandlingarna inleddes i fjol och tillade:

— Vi har också respekt för att kommunen inte längre känner sig som den rätta ägaren till verksamheten och i det läget är vi förstås beredda att kliva in och satsa långsiktigt på verksamheten.

Astrid Lindgrens Näs har värderats till minus 15 miljoner kronor av en oberoende värderingsexpert, främst på grund av det lån på 14,5 miljoner som bolaget har och där kommunen gått i borgen.

Aktier för en krona

Vid försäljningen löser den nya ägaren lånet och befriar kommunen från borgensåtagandet. Astrid Lindgrens Värld köper efter detta kommunens aktier för mindre än en guldpeng – en krona närmare bestämt.

— Näs betyder mycket för Astrid Lindgrens arv och vi vill arbeta för att Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld tillsammans ska kunna utvecklas till ett än mer attraktivt besöksmål, sa Nils Nyman i ett pressmeddelande efter att avtalet tecknats på måndagen.

Kommunen skickar också med ett extra koncernbidrag på tre miljoner, utan villkor, till Astrid Lindgrens Näs, innan Astrid Lindgrens Värld tar över aktierna. Detta för att ”bidra till att skapa en stark grund för bolagets framtid”.

Överlåtelsen av Astrid Lindgrens Näs sker formellt den 1 april 2017. Då utlovar den nya ägaren mer information om sina framtidsplaner och visioner för Näs och Vimmerby.