Enligt nuvarande prognos kommer Vetlanda kommun vid årets slut att ha ett budgetunderskott på 32,4 miljoner kronor. Både majoriteten och oppositionen ser problemet i att budgeten inte går ihop och är överens om att höja skatten för att få in mer pengar till kommunkassan. Åsikterna går däremot isär i frågan om hur stor höjning det bör handla om.

Växande befolkning

Alliansen, som sitter i opposition, föreslår en höjning om 35 öre. Därtill föreslår de också en engångsutdelning från de kommunala bolagen på 4,4 miljoner kronor. Majoriteten föreslår å andra sidan en höjning med 50 öre. I praktiken betyder majoritetens förslag att 50 kronor av en potentiell inkomst på 10 000 kronor skulle gå till kommunkassan.

– Det är inga stora summor för individen men det blir ganska mycket pengar för oss. Det motsvarar 28 miljoner kronor, säger Henrik Tvarnö (S).

Jan Johansson (VF) och Henrik Tvarnö (S) vill se en något högre skattehöjning än oppositionen.
Foto: Nellie Andersson

En anledning till höjningen är bland annat att vissa kostnader som exempelvis LSS-ersättningen tagits över av kommunerna från staten. Även faktorer som löneökningar och en växande befolkning spelar in.

– Vi vill inte höja skatten egentligen, men när vi kommit till den här situationen måste vi vidta någon åtgärd, säger Jan Johansson (VF).

Oense

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästkommande år. Det är också där denna skattehöjning kommer att beslutas om.

Vetlanda har lägre skatt än många andra kommuner i Jönköpings län och Alliansen som lagt fram förslaget om en något mindre höjning vill fortsätta med det. Majoriteten vill också ligga på en låg nivå men är kritisk till att oppositionen inte vill gå upp till samma nivå som dem.

Annons

– Vi vill gärna lägga ett realistiskt budgetförslag och inte bara flirta med väljarna under en kortare tid för att sedan göra korrigeringar som de i dag inte vet om, säger Jan Johansson.

Att Alliansen skulle flirta med väljarna när det kommer till en skattehöjning är någonting som Carina Bardh (M) säger strängt emot.

– En skattehöjning är en kortsiktig lösning. Jag har varit med i 27 år. Det är första gången jag sitter i opposition och det är första gången jag går med på en skattehöjning. Det är nuvarande ledning som försatt oss i detta.

Även allianskollegan Dan Ljungström (C) är inne på samma spår som Bardh.

– Det är ingen som vill höja skatten, men vi ser att det finns en hel del att göra. Hamnar vi i styret vill vi göra fler åtgärder för att inte hamna där vi är igen.

Alliansen menar att det tar emot att gå med på en skattehöjning men ser att det är nödvändigt för att lösa den akuta situationen.

”Otroligt”

– För mig och Moderaterna är det overkligt. Det skulle inte finnas på kartan, men vi var tvungna för att inte majoriteten klarade av det. Det har suttit långt inne att ta det här beslutet. Vi i opposition har inte mycket att säga till om när det kommer till styret och hur det blivit så här, säger Carina Bardh.

Alliansen har motvilligt lagt fram förslag på skattehöjning.

Förslaget om utdelning på 4,4 miljoner kronor från de kommunala bolagen är ett gäller främst 2019, men kvarstår problemet ser Dan Ljungström att det kan komma att hända igen.

– Vi är medvetna om att det inte går att plocka hur mycket som helst, men gör bolagen fortsatt goda vinster så kan det vara något vi återkommer med.

Förhoppningen från oppositionens sida är också att kunna återställa skattesatsen på nuvarande nivå under nästa mandatperiod, om möjligt.

– Ser vi möjlighet att återgå (till nuvarande skatt) vill vi göra det, säger Dan Ljungström.

För Carina Bardh är det en viktig fråga.

– Vi tror på andra lösningar än skattehöjning. Vi tror mer på besparingsåtgärder och förändringsarbete. En klar ambition och målsättning är att återställa skatten till nuvarande nivå om vi kommer i majoritet under nästa mandatperiod.