Idag finns 92 anställda i MP bolagen, då inräknat de två fabrikerna i Ekenässjön och huvudkontoret i Vetlanda. Samtliga 92 anställda kommer att få en pengasumma i arv, ett så kallat legat.

— Legaten tas av Werner von Seydlitz privata pengar och kan ses som en sista hälsning från Werner, berättar Tomas Granlund.

Annons

Hur stor summa det handlar om vill han inte avslöja för tidningen. De som får del av arvet är de som var anställda på MP bolagen den 10 maj, samma dag som Werner von Seydlitz gick bort.

MP bolagen har fyra ben att stå på. Kabelförläggning, shipping- och träflisindustri, verktygstillverkning samt jord- och skogsbruk. Den totala omsättningen var vid halvårsskiftet cirka 300 miljoner kronor.

Flest anställda, 75 personer, arbetar inom MP bolagen Industri AB som ägnar sig åt kabelförläggning och pressverktyg. Det bolaget omsätter 250 miljoner kronor.

MP bolagen Skogsindustri AB importerar massaved från länderna kring Östersjön med egna så kallade carrierfartyg samt tillverkar träflis i Ystad. MP bolagen har utvecklat ett eget transportsystem med carrierfartyg enligt roll on/roll off-systemet.

MP bolagens totala areal uppgår till 5000 hektar, varav 240 hektar är jordbruksmark. Farstorps gårds totala areal är på 760 hektar varav 170 hektar är jordbruksmark. 250 boskapsdjur finns i ladugården, varav hälften är mjölkkor. Farstorps gård kommer även i fortsättningen att ägas av MP bolagen.

arv