Werner von Seydlitz gick bort den 10 maj i år. Efter sig lämnade han MP bolagen med 92 anställda. Då han inte har några barn så valde Seydlitz i sitt testamente att placera hela ägandet i stiftelseform.

— Werners yttersta vilja var att MP bolagen ska fortsätta att utvecklas i hans anda och bestå i ännu minst 100 år. För att säkerställa och trygga MP bolagens framtid så kommer därför ägandet av samtliga aktier i MP bolagen att övertas av en stiftelse, styrd från Vetlanda, berättar VD Peter Josephson.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen kommer att registreras i höst. I och med att det blir en stiftelseform finns inte någon risk för att ett stort aktiebolag köper upp verksamheten. MP bolagens egna kapital uppgick den sista april i år till 825 miljoner kronor. Stiftelsens styrelse kommer att bestå av fyra ledamöter och Mats Landén blir ordförande.

Främjar forskning

Annons

Med tanke på Werner von Seydlitz önskan att MP bolagen även i framtiden ska vara ett starkt bolag ska huvuddelen av vinsten även i framtiden stanna kvar i koncernen och en mindre del av vinsten ska genom en stiftelse delas ut för att främja tre olika områden.

— Det ena är teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning. Det andra är forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige. Det tredje är forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning, berättar Mats Landén som blir ordförande i den stiftelsen.

— Hur pengarna ska delas ut är ännu inte klarlagt. Det kan bli så att det går att söka pengar av stiftelsen eller att stiftelsen väljer att dela ut pengar till olika projekt. Det återstår att se hur vi ska jobba, berättar Landén.

Främjar hembygden

Ytterligare en stiftelse ska registreras i höst. I Stiftelsen Seydlitz Småland Farstorps gård ska Werner von Seydlitz hela privata kvarlåtenskap, cirka 200 miljoner kronor, förvaltas.

Stiftelsens mål är att bevara och förvalta Farstorps gård och kulturmiljön runt Farstorps gård men också att främja hembygd, kultur, utbildning och idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Ordförande i den stiftelsen blir Tomas Granlund och ledamöter blir Lena Karlsson och Peter Josephson.

— Hur pengar ur denna stiftelse ska delas ut är heller inte klart. Men eftersom kapitalet är på 200 miljoner så blir avkastningen rätt stor. Det handlar om miljonbelopp som kan fördelas varje år för att främja hembygden, säger Tomas Granlund som blir ordförande i den stiftelsen.

arv