André Aspegren skulle fiska, men på vägen fick han se något helt annat i vattnet. På grund av risken för förorening av vattentäkten fanns skyltar utsatta på området med instruktioner att larma 112.

— Det kändes inte bra att se oljefaten i vattnet. Jag har varit här förut och har sett skyltarna om vattentäkten, men det fanns ingen skylt som sa var exakt jag befann mig så det var lite svårt, säger André Aspegren.

Larmet om det misstänkta oljeutsläppet kom vid 11.15-tiden på tisdagen. Räddningstjänsten sökte i Emån efter oljefaten och kontrollerade om något utsläpp har skett.

— Vi har haft två man som sökt på botten efter faten men de har inte hittat någonting. Det är inte heller något utsläpp på vattenytan, säger Bruno Pilåsen.

Räddningstjänsten lämnade platsen efter cirka en och en halv timme. Då man inte sett något utsläpp på ytan så tror man att oljefaten kan ha varit tomma.

— Vi tror att oljefaten har blivit vattenfyllda och sjunkit, säger Bruno Pilåsen.