När polisen anlände till platsen kunde de konstatera att en ruta till butiken hade krossats, men på morgonen hade de inte fått klarhet i om något utöver varorna som påträffades utanför, kunde ha stulits från butiken.