Projektet kommer att ge deltagande företag möjlighet att med professionella insatser arbeta på flera fronter när det gäller sin kompetensförsörjning.

”Kompetens för alla” startar med en analysfas där behoven hos företagen gås igenom. Företagen som deltar kommer tillsammans med Träcentrums coacher prioritera vilken kompetensutveckling som behövs för att möta framtiden.

Projektet startar i april och pågår till och med mars 2021.