Stora besparingar inom skola vård och omsorg är aviserade och det är bara människor som kommer i kläm.

Visserligen är många av dessa människor ”bara” barn och elever inom barn och utbildningsförvaltningen, äldre och funktionsnedsatta inom vård och omsorgen.

DET ÄR OCKSÅ människor som jobbar med dessa. Lärare och rektorer sliter så håret faller av för de får inte de förutsättningar som Sveriges skollag fastställt. Förmodligen är det samma situation för vård- och omsorgsförvaltningens personal.

Om jag inte missminner mig så gick SKL, Sveriges kommuner och Landsting redan 2016 ut med en prognos om hur kommunernas ekonomier skulle utvecklas och då fanns det varningstecken för bland annat innevarande år och framåt.

Nyligen genomfördes en organisationsförändring på BoU vilket innebar att en ny verksamhetschef tillsattes vilket resulterade i en ny mellanchef.

HADE INTE DETTA varit ett lämpligt tillfälle för förvaltningen att göra en besparing eftersom de redan då hade vetskap om det ekonomiska läget? Men det är alltid svårare att säga upp någon kollega i rummet bredvid än personal ute i verksamheten som man inte har någon relation till.

Jag funderar verkligen på om nämndens politiker har kunskap om vad skollagen och läroplanen innebär och vilket uppdrag som ligger på rektor och lärare.

Annons

Rektorerna som är elevens garant för att undervisningen följer skollagen och läroplanen får inte de rätta förutsättningarna från BoU och det får till följd att lärare inte kan fullfölja sitt uppdrag med att undervisa utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Därmed faller intentionen om en likvärdig skola!

ELLER ÄR DET så att våra politiker inte får en adekvat information från tjänstemännen så att rätt beslut kan fattas?

Med utgångspunkt från ovanstående anser jag att kommunchefen som har till uppgift att styra skutan Vetlanda kommun in i rätt hamn, har misslyckats med detta.

Borde han då inte lämna sin post?

Ett alternativ för honom är att verkligen styra skutan till de lagstadgade verksamheterna och åderlåta övriga, även se till att ”onödig förvaltningspersonal” entledigas. Exempel på icke lagstadgad verksamhet hos BoU är musikskolan och Navet. Ingen skugga ska falla över personalen, de gör ett bra jobb men är verkligen musikskolan tillgänglig för alla elever? Om samtliga nya elever skulle anmäla sig så finns det förmodligen ingen möjlighet att ta emot alla dessa. Och hur många elever finns det på Navet? Finns det några alls?

NÄR JAG LÄSTE VP den 19/6 blev jag förvånad när socialförvaltningen skulle börja med en långsiktig planering av ekonomin. Vetlanda kommun inledde för några år sedan ett omfattande arbete med mål och budget så jag trodde att alla förvaltningar redan hade en långsiktighet i sitt planerande!

Likaväl tycker jag att vårt kommunalråd Henrik Tvarnö (S) borde lämna sin post utifrån artikeln i VP den 28 november 2018. Nu kommer verkligen människor i kläm i Vetlanda.

Som högsta kommunala tjänsteman och som kommunalråd är det deras plikt att ta konsekvensen av kommunens ekonomiska läge.

Lasse Hägglöf

LÄS MER: Majoritetens budget gäller – kritisk debatt under kommunfullmäktige

LÄS MER: Nytt stort underskott Hotar nämnd

SKL