Kommunfullmäktige hade en kort ärendelista och sammanträdet var över på en timme. Kommunfullmäktige var eniga och följde kommunstyrelsens förslag i alla punkter men fastnade vid ett par frågor lite extra.

Relaterat: Så ska Sävsjös förskolor ska bli giftfria

Bland de fyra medborgarförslagen som fullmäktige beslutade kring gällde en av dem aktietillskott i Sävebo, en fråga som vi rapporterade om när kommunstyrelsen tog upp förslaget. Patrik Christiersen i Moderaterna valde att uttrycka sin oro över hur Sävebos soliditet ser ut. Han förklarade att inom näringslivet brukar en soliditet på 30 procent anses som en hälsosam nivå medan Sävebo vid senaste bokslutet inte ens hade tre procent.

Patrik Christiersen fortsatte med att säga att så länge det är goda tider som de vi haft de senaste åren är det inga bekymmer. Men vad gör vi den dag då det inte går så bra? Är de marknadspriser som ekonomichefen hänvisar till aktuella i en tid med vakanser och tuffare tider eller innebär det att skattemedel måste gå till att rädda Sävebo ur ekonomiska problem?

Relaterat: Renhållningstaxan återremitterades

Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), besvarade Christiersen med att hänvisa till bolagens samhällsnyttiga funktion och att de därför inte fungerar som vanliga företag. På grund av att Sävebo och även AB Sävsjö Industribyggnader satsar på nybyggnation och investeringar i kommunen när näringslivet inte har gjort det har man behövt investera mer och ta risker som vanliga företag inte skulle ha gjort men att detta belönats med fler bostäder och starka arbetsgivare på orten.

Annons

Patrik Christiersen (M) var i talarstolen flera gånger under kvällen.
Foto: Caj Källmalm

Stefan Gustafsson fortsatte med att säga att medborgarförslaget gett politikerna inblick i det ekonomiska läget och uttryckte en uppmaning till ansvariga politiker att följa utvecklingen i de kommunala bolagen bättre. Trots det vidhöll han att följa ekonomichefens rekommendation om att låta Sävebos ekonomi vara och inte genomföra aktieägartillskot, vilket fullmäktige också följde.

Den andra punkten som ledde till viss diskussion involverade även den Patrik Christiersen. Det var ett svar på hans interpellation angående att få utökat inflytande över kommunens IT-frågor.

Relaterat: Fullspäckat kommunfullmäktige tog beslut om 2019

I dag ansvarar Höglandsförbundet för dessa frågor genom Sävsjös, Nässjös, Vetlandas, Eksjös och Anebys gemensamma IT-avdelning Höglandets IT. Patrik Christierson är inte nöjd med detta eftersom det gör att nämnderna förlorar inflytande över IT-frågorna. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden anser han att detta är extra bekymmersamt då vissa IT-frågor påverkar skolan.

Kommunchefen Jan Holmqvist förklarade hur strukturen i Höglandets IT ser ut efter att Patrik Christiersen (M) lämnat en interpellation om att få mer insikt i IT-frågorna.
Foto: Caj Källmalm

Christerson var inte nöjd med det svar han fick, där Stefan Gustafsson menade att man får ge upp viss detaljstyrning när man samordnar fem kommuner såsom Höglandets IT gör. Gustafsson menade dock att Höglandets IT är ett av de mest lyckade samarbeten man har.

– Jag tycker att Stefan Gustafsson missuppfattat hela intentionen. Nämnderna behöver en dialog, det handlar inte om detaljstyrning. Det handlar om att få koll på saker och lära sig. Vad vi får och vad det kostar, vad vi kan önska till verksamheterna och från dem. Det ska inte påverka att det här finns i Eksjö, sade Patrik Christiersen efter sammanträdet.

Relaterat: Sävsjös nya kommunpolitiker hälsades välkomna

Kommunfullmäktige beslutade även att man ska gå vidare med den utredning kring Sävsjös framtida äldreboenden, som vi rapporterat om tidigare. Nu avsätts 300 000 kronor till att utreda detta.

IT