Enligt åtalet ska mannen ha sålt tre flak starköl till olika personer. Totalt rör det sig, enligt åklagaren, om 23,76 liter öl som sålts. Försäljningen ska ha skett vid två tillfällen under en och samma dag.

Den misstänkte mannen begick, enligt åklagaren, gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. Åklagaren påpekar i åtalet att ”försäljning har skett till minderårig”.

Mannen själv förnekar dock brott.

Vid rättegången om olovlig försäljning av alkohol kommer den misstänkte mannen att få berätta sin version om det inträffade. Dessutom ska personer som mannen ska ha sålt ölen till vittna. Förhör ska också hållas med en person som ska ha gjort iakttagelser av den misstänkte mannens försäljning.

Brottet ska ha begåtts på Höglandet i oktober 2016.