På bara någon minut länsade en eller flera tjuvar delar av Synsams butik och solglasögon för ett betydande belopp stals. Inbrottet skedde natten till den 14 mars i år. Vaktbolaget var på plats ett par minuter efter att inbrottslarmet gått, men då hade gärningsmannen eller männen redan försvunnit från platsen.

Vem som låg bakom inbrottet är oklart. Några dagar efter den fräcka kuppen mot butiken hittade polisen dock 24 av solglasögon från inbrottet. De glasögonens värde uppgår till cirka 25 000 kronor.

Ska böta

Annons

En man i 30-årsåldern blev därefter misstänkt för häleri, alltså att han vid något tillfälle efter stölden förvärvat, mottagit och innehaft de aktuella solglasögonen. Mannen erkände brottet. I veckan dömdes han i Eksjö tingsrätt.

Mannen i 30-årsåldern döms även för ett fall av grov olovlig körning. Den samlade brottsligheten som mannen döms för har ett straffvärde motsvarande fängelse i ett par månader. Eksjö tingsrätt bestämde dock påföljden till villkorlig dom och 70 dagsböter á 150 kronor. Det erkända häleriet står för merparten av straffet.

Rökte hasch, men friades

Mannen friades däremot från misstanken om ett annat fall av häleri och ringa narkotikabrott.

När det gäller narkotikabrottet konstaterar tingsrätten att det är utrett att mannen rökt cannabis eller på liknande sätt intagit narkotika. Mannen själv har uppgett att intaget skedde i Kosovo. Några andra uppgifter om var intaget skedde förekommer inte i utredningen, enligt tingsrätten.

”Det är sannolikt olagligt att röka hasch även i Kosovo”, står det i tingsrättens dom. Men tingsrätten har inte sett sig föranledd att närmare undersöka saken, eftersom åklagaren valt att utforma gärningsbeskrivningen som att brottet skett i Värnamo eller på annan plats i Sverige. ”Utredningen ger inget stöd för att intaget skett i Sverige”, skriver tingsrätten vidare. Av den anledningen döms mannen inte för narkotikabrott.