Enligt åtalet hade mannen, som är bosatt på Höglandet, vid tre tillfällen under 2017 hotat eller i vart fall uttalat sig nedsättande om personer med utländsk härkomst. Detta skulle ha skett på en öppen Facebook-sida där olika kriminalfall diskuteras utifrån etnicitet.

Mannen har förnekat brott och hävdade under rättegången i Eksjö tingsrätt att han inte skrivit något av de aktuella inläggen. Han sa sig inte ens känna till Facebook-sidan där inläggen gjorts från ett konto med hans namn och fotografi.

”Kontot var kapat”

50-åringens enda förklaring till inläggen har varit att hans Facebook-konto har kapats vid flera tillfällen. Han berättade för tingsrätten att det flera gånger hänt att han inte kommit in på sitt konto och att han då fått byta lösenord. Vid dessa tillfällen hade det också hänt olika saker på hans sida, uppgav han.

Annons

Under rättegången framhöll åklagaren att det inte gick att kontrollera 50-åringens uppgifter om att kontot varit kapat. Därför måste utgångspunkten vara att den åtalade skrivit inläggen, menade åklagaren.

Kontrollerade inte

Men detta håller inte Eksjö tingsrätt med om, utan konstaterar att det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål.

Om en åtalad kommer med en förklaring räcker det att den är tillräckligt konkret för att kunna kontrolleras, menar tingsrätten.

I det här fallet har åklagaren inte försökt kontrollera den åtalades dator, noterar tingsrätten. Inte heller har det från åklagarsidan gjorts något försök att få ut uppgifter från Facebook om ifall någon annan använt den åtalades konto och hur det gått till i så fall.

Därför anser tingsrätten att åklagaren inte, mot mannens nekande, lyckats bevisa att det är han som skrivit inläggen.

Åtalet ogillas därför.