Mannen i 40-årsåldern dömdes – mot sitt nekande – för sexuellt ofredande av en 13-årig flicka. Mannen, som är pappa till 13-åringens kompis, ska ha begått brottet när flickan sov över hos kompisens familj.

Tingsrättens dom är felaktig anser mannen som nu har överklagat domen till hovrätten. Mannen yrkar att den högre instansen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla åtalet och därmed sammanhängande yrkande om skadestånd.

I överklagandet skriver mannens advokat att hans klient inte har gjort det som påståtts.

”Bevisningen är felaktigt värderad” står det i överklagandet.

I tingsrätten dömdes mannen till villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i två månader ha dömts ut, meddelade tingsrätten i sin dom.

Nu vill alltså den dömde mannen bli friad från misstankarna.