Relaterat: Politiker riktar kritik mot Malin Olsson efter utspelet om Spira
Relaterat: Toppolitikerns utspel om Spira: Sök annat jobb
Relaterat: Rune Backlund om sparkade musikern och musikalerna

Musikerna på Smålands musik- och teater anser sig uppleva ett genuint arbetsmiljöproblem och ”sök ett annat jobb” kan knappt ses som ett konstruktivt förslag på lösning. Det kan dessutom tolkas som rejält okänsligt eller rent av arrogant. Men samtidigt som det går att fördöma Olssons ord kanske dessa faktiskt ska ses som ett tecken på att situationen har nått vägs ände. För nu måste konflikten helt enkelt lösas.

Jönköping förtjänar ett levande kulturhus och duktiga musiker. Men Spira har länge haft problem med ledarskapet och arbetsmiljön. Det är dessutom anmärkningsvärt om det stämmer som Olsson påstår att musiker uppmanar till bojkott av den egna verksamheten och i det långa loppet går detta ut över besökarna.

Det finns en gräns för vad en arbetsgivare kan göra och när den gränsen har passerats finns det ingen annan lösning än att söka annat arbete. En sådan gräns borde vara när man inte anser sig kunna stå för den egna verksamheten. För det är faktiskt ingen rättighet att ha trygg anställning även om man är en nog så kompetent musiker och även ”konstnärer” måste kunna vara lagspelare. Att kräva politisk detaljstyrning av Spira är dock fel väg att gå och det vill inte heller Malin Olsson.

Kulturen måste stå så fri även om den finansieras med skattepengar. Men vad den politiska makten kan göra är att ställa det grundläggande kravet att kulturhusets anställda gemensamt ska kunna arbeta med varandra för att åstadkomma en så bra upplevelse för besökarna som möjligt.

Annons

För konflikterna bland personalen kommer att gå ut över de anställda och då kanske det behövs ett tuffare tonläge. Att som Malin Olsson våga ta ton och ställa basala krav som kan sammanfattas med: Nu får ni faktiskt ta och skärpa er för den här situationen är rent ut sagt ovärdig. Denna gång är det helt enkelt inte fel att höja tonläget om man verkligen vill hitta en lösning.

Relaterat: Toppolitikerns utspel om Spira: Sök annat jobb