För cirka två år sedan tog styrelsen för Växjö stift beslutet att slå samman pastoraten i Vetlanda, det vill säga Vetlanda, Bäckseda-Korsberga, Alseda och Lannaskede, till en enhet. Ett intensivt arbete har pågått för att förbereda sammanslagningen. I höstas ägde kyrkovalet rum och under torsdagskvällen sammanträder det nya kyrkofullmäktige för första gången. Under kvällen ska bland annat kyrkofullmäktiges ordförande väljas och så även ordföranden i kyrkorådet. En av de som ligger bra till att få en framträdande post är Björn Rydén (Kyrkans Väl), nuvarande ordförande i kyrkofullmäktige och som var den efter Birgitta Sigfridsson (Alseda församlings framtid) som fick flest personröster i kyrkovalet.

Annons

— Jag fick flest röster i Vetlanda pastorat, 103 stycken. Det känns bra att ha fått ett sådant förtroende, jag trivs med att vara kyrkopolitiker, och har förhoppningen att man under torsdagskvällen tar hänsyn till resultatet i kyrkovalet, säger han.

Valberedningen har lämnat förslag på personer som man önskar ska tillsätta posterna. För egen del säger sig Björn Rydén även vara intresserad av fler poster än som ordförande i kyrkofullmäktige.

— Jag kan även tänka mig att sitta i kyrkorådet, vi får se hur kvällen faller ut, säger han inför omröstningen i nya kyrkofullmäktige.

Vad har du för förhoppningar på det nya pastoratet?

— Jag vill att politikerna och tjänstemän, som varit involverade i de gamla pastoraten, tar hänsyn till varandra i den nya sammansättningen, att man lyssnar på varandra och samarbetar istället för att bevaka sina intressen. Det är i de mindre församlingarna som har det stora ideella intresset att jobba inom kyrkan och dessa ideella krafter får inte känna att det blir för centralstyrt. Lyckas man att undvika detta och jobba för gemenskap, då kan detta bli riktigt bra, säger Rydén.