Från mitten på 1940-talet till mitten av 1950-talet användes Skyttemossen som tipp för avfall. Marken har undersökts och man konstaterar att avfallet är miljöfarligt.

— Det handlar inte om så höga förorenade halter som exempelvis på glasbrukstomten i Ekenässjön, som kommunen erhöll statligt bidrag för att genomföra, men det går inte att gå vidare med aktuella planer för området utan att göra en sanering, säger kommunchef Magnus Färjhage.

Gamla synder

Totalt planerar det kommunala bostadsbolaget att investera 300 miljoner kronor i området. Frågan om saneringen har hittills diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott men kommer kostnadsfrågan kommer att avgöras i kommunfullmäktige.

Annons

— Njudung Energi har gjort en bedömning att det kostar cirka 25 miljoner kronor att sanera området. Eftersom det handlar om ”gamla försyndelser” är det inte rimligt att nuvarande avfallskollektiv ska ta hand om detta utan skattekollektivet får bära denna kostnad, säger Färjhage och tillägger:

— Visst kan man tycka att det är frustrerande och tråkigt att lägga så här stora pengar på sanering, men det handlar om en central tomt och när byggnationerna är gjorda kommer det att vara till gagn för utvecklingen av Vetlanda.

Ingen reserv

Magnus Färjhage poängterar att det inte finns någon reserv i kommunens räkenskaper som inrymmer den här saneringen.

— Det kommer medföra en kraftig belastning på resultatet. Kostnaden är dock av engångskaraktär. Vi har dock ingen annan väg att gå, framhåller Färjhage.

I april ska kommunstyrelsen ta upp ärendet. Frågan avgörs slutligen av kommunfullmäktige.

— Går allt som det ska kan saneringen påbörjas till hösten 2017, säger Färjhage.