Besökaren är verkets mittpunkt. Det är devisen för konstnärsgruppen Poste Restantes arbete och så även när det gäller performanceverket De Förtroendevalda, som sex dagar i oktober kommer att spelas i Vetlanda kommunfullmäktigesal.

— Vi vill, till skillnad från klassisk teater, handgripligen sätta in publiken i skeendet, förklarar Erik Berg som är en medlem i kvartetten som utgör Poste Restante.

Övriga medlemmar i gruppen är Erika Lindahl, Linn Hilda Lamberg och Stefan Åkesson.

Konstens funktioner

Poste Restante bildades 2007 och har producerat flera storskaliga performanceverk. Gruppen har även haft flera internationella uppdrag. Produktionen Closing Time sattes exempelvis upp i Santiago de Chile. Via en telefonist blev besökaren guidad genom förändringar i stadslandskapet. En del av verket utspelar sig i en kyrka.

Annons

— Vi inspireras av kyrkorummet eftersom detta är en plats dit man kommer för att reflektera över liv och död. Vi behöver fler sådana platser. Konsten kan ha flera olika funktioner, ett är exempelvis att konsten kan vara ett rum eller en plats där flera tankar är möjliga, förklarar Erik Berg.

Ger verktygen

Det är inte helt enkelt att förklara vad Poste Restante vill med sin konst. Det är inte heller helt enkelt att förklara vad verket De Förtroendevalda, som kommer att spelas i Vetlanda, går ut på. Klart är att många Vetlandabor inte har varit med om något liknande.

— Vi kommer att ge publiken verktygen, men själva skådespelet pågår inuti besökaren. Som deltagare gäller det att våga gå in i upplevelsen, menar Erik Berg.

Verket De Förtroendevalda är speciellt framtaget för Vetlanda. Det produceras av Side-Show i samarbete med Vetlanda museum och genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings län och Vetlanda kommun.

— När vi fick möjligheten att arbeta i Vetlanda blev vår första uppgift, eftersom konsten är platsspecifik, att försöka förstå oss på Vetlanda. Vi har varit här ett antal gånger, besökt sammanträden i kommunfullmäktige, gått på speedway, pratat med invånare och festat på stadshotellet. Det liknar mycket en journalists arbete för att skapa sig en bild och en uppfattning av en stad, säger Erika Lindahl och får medhåll av Erik Berg.

— En idé är att vi ska få publiken att känslomässigt sätta sig in i hur det är att vara förtroendevald. Om man ska ifrågasätta en kommunpolitikers arbete ska man göra det på rätt grunder, med empati och kunskap. Att som kommunpolitiker exempelvis gå till ett möte för att stänga ned en skola kräver mycket, att man tycker sitt arbete är meningsfullt, och detta vill vi gärna skapa en debatt om, säger Erik Berg.