Det är inte ofta det händer att Vetlanda kommun går emot vindkraftsexploatörers planer. I fallet när det gäller Kullboarp är det dock detta kommunen avser att göra.

– Som jag ser det måste vi använda oss av det kommunala fallet. Detta är ett beslut som inte går att överklaga, säger kommunalrådet Jan Johansson (VF).

Stark konflikt

Han poängterar att underlaget från bolaget Green Extreme både är bristfälligt och motsägelsefullt.

Annons

– Vi upplever att bolagets utredning är i stark konflikt med naturintressen. Exempelvis har man inte alls tagit hänsyn till djur som utter, tjäder och fladdermus, konstaterar Johansson som fortsätter:

– Dessutom finns det ett starkt motstånd i bygden mot dessa planer. För oss som tog beslutet i arbetsutskottet var det inte så svårt att föreslå att avstyrka ansökan.

För motståndet står nätverket Gnyltåns vänner.

Många frågetecken

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) framhåller även han att det i arbetsutskottet rådde stor enighet om att inte tillstyrka vindkraftsplanerna.

– I ärendet finns det alltför många frågetecken. När vi tittar på ansökan kan man konstatera att det kolliderar med innehållet i såväl vår översiktsplan som vindbruksplan, säger Tvarnö.

– En del av verken är placerade i så kallade c-områden. I dessa områden börjar en placering bli direkt olämplig om man inte tar hänsyn till de värden som finns. Det tycker vi inte man har gjort här, säger han vidare.

På kommunstyrelsen nästa vecka kommer frågan slutgiltigt att avgöras. Säger kommunstyrelsen nej till ansökan även där har Green Extreme möjligheten att revidera och eventuellt återkomma med en ny ansökan. Men sådant tar tid och kostar pengar.