Majoriteten av samlingslokalerna i Sävsjö kommun saknar i dag fungerande hörslingor. För personer med hörselskador är detta ett stort problem och kan detta leda till en känsla av utanförskap.

En som har arrangerat sig i frågan kring hörselslingor är Fredrik Håkansson (KD), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

— Hörselskadade är en ganska stor grupp i vår kommun. Jag har själv barn med hörapparat och vet hur viktigt det är med fungerande hörslingor, säger han.

Träffade HRF

Under hösten har Håkansson träffat representanter från Hörselskadades förening, HRF, i Sävsjö där man tog upp problematiken med att många samlingslokaler, drivna av såväl kommunen som föreningar, saknar fungerande hörslinga.

Annons

— Då jag själv berörs i och med mina barn, samt har möjlighet att jobba med frågan i min roll som förtroendeval, så ville jag helt enkelt försöka göra något åt det, säger Fredrik Håkansson.

Riktat bidrag

Frågan togs upp i kultur- och fritidsnämnden, som i veckan fattade beslut om att installera hörslingor i både hockeyhallen och sporthallen.

Man beslutade också att införa ett riktat bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder, där hörslingor är prioriterade, som kommunens föreningar kan söka.

— Nämnden har beslutat att vi kommer att bidra med en summa på som mest 15 000 kronor till de föreningar som ansöker. Enligt de uppgifter vi har fått är det en summa som troligtvis kommer att täcka hela installationskostnaden av hörslinga i en samlingslokal, säger Håkansson.

Först till kvarn

Bidraget är dock tidsbegränsat, och de föreningar som vill få en bit av kakan måste ansöka innan årsskiftet.

— Den här möjligheten kommer av att nämnden har ett överskott i investeringsbudgeten för 2017, säger Fredrik Håkansson som hoppas att så många föreningar som möjligt ska nappa på det erbjudna stödet.

— Det gäller att passa på. Förhoppningsvis gör detta att vi snart kan se hörslingor i en majoritet av våra samlingslokaler, istället för i en minoritet som det är i dag, säger han.