Enligt planen skulle Björköby förskolas lokaler stått klara till november nästa år, en plan som nu försenas. De anbud som inkommit till kommunen för om- och tillbyggnad är för höga i förhållande till kommunens budget, det skriver Vetlanda kommun på sin hemsida. I dialog med politiken har kommunen nu valt att avbryta upphandlingen.

– Vi kommer att genomföra en ny upphandling så fort vi kan få beslut om ytterligare investeringspengar. Men det kan ske tidigast på kommunfullmäktige i september. Förutsatt att det går som vi tänkt räknar vi med att kunna vara klara till juni 2021 i stället, säger Joakim Öhman på kommunens hemsida.

Tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen ska gå samman för att göra en gemensam tjänsteskrivelse till politiken, uppger kommunen. Under torsdagen hade de båda förvaltningarna ett möte för att diskutera förseningens konsekvenser. Enligt kommunen låg fokus på att försöka hitta de bästa lösningarna för barn och personal på Björköby förskola.

– Vi har samma behov idag som när beslutet först togs om att genomföra det här projektet, så det är svårt att se någon annan lösning än att fortsätta med den planerade byggnationen, säger Ingela Nyberg, verksamhetschef för förskolan, på kommunens hemsida.

I veckan valde kommunen att avbryta upphandlingen för Landsbro skola. Detta då kommunen fått in för få inkomna anbud.

Annons

Tidningen har försökt att nå ovanstående för en kommentar, men efter att kommunen lagt ut sin nyhet på hemsidan gick ingen av de berörda att nå.