Den nya kommunallagen ställer krav på att kommunchefen, eller då kommundirektörens roll, ska förtydligas genom en skriftlig instruktion. Den skriftliga instruktionen för kommundirektören i Vetlanda kommun ska klarlägga uppdragen i relation till de politiska organen, den egna förvaltningen, övriga förvaltningar samt kommunkoncernen.

— I praktiken innebär allt detta ingen större skillnad mot tidigare, men vi närmar oss mer vad kommunallagen säger, framhåller kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Förekommer mest

Annons

Angående titeln kommundirektör kontra kommunchef så har Vetlanda kommun undersökt vilken titel som är mest förekommande eller kommer bli mest förekommande med anledning av den nya kommunallagen.

— Det visar sig att de flesta kommuner i närområdet, med något undantag, kommer använda benämningen kommundirektör och då gör vi så också, säger Tvarnö.

Vann gehör

När ärendet diskuterades under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen fanns det få invändningar. Ingemar Sturesson (KD) hade dock en, och denna vann gehör. Det handlade om skrivningen att ”kommundirektören ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen”.

— Jag har en synpunkt när det gäller ordet ”minoritet”. Detta är ju ett dokument som ska gälla i alla lägen, inte bara under innevarande mandatperiod, och vi vet inte hur det kommer se ut efter nästa val. Därför är mitt förslag att det bör stå tjäna ”den politiska ledningen och oppositionspartier”, framförde Sturesson.

Både Dan Ljungström (C) och Henrik Tvarnö (S) yttrande att man inte såg något hinder att införa ett sådant ändringsförslag.