Som vi tidigare rapporterat gick största delen av sammanträdandet till kommunens och de kommunal bolagens årsredovisningar, som visade på ett ovanligt bra år både ekonomiskt och från flera andra perspektiv. Men det togs också en del beslut, bland annat om ett ekonomiskt bidrag till Rörviks småbåtshamn.

— Det här området är populärt i Rörvik, inte bara för småbåtsägare och de fick stora extrakostnader när ledningarna grävdes av då man gjorde en grillplats. Därför tyckte vi det var angeläget att hjälpa dem, speciellt som de inte fått något svar för ett större bidrag från länsstyrelsen med att renovera kajen säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), och lägger till att belysningen inte bara är en trivselsak utan även motverkar skadegörelse och stölder där.

Två medborgarförslag behandlades också. Dessa ska gå via kommunfullmäktige innan de är färdigbehandlade men kommunstyrelsen har valt att bifalla dessa. Det ena om att kommunrevisionens granskningsrapporter ska gå genom kommunfullmäktige för att de ska granskas bättre och det andra att kommunen ska montera så kallade pantrör i tätorterna så att man sorterar pant från övriga sopor.

— Vi ställer oss bakom båda förslagen och tycker att det är bra idéer. Pantrör har vi faktiskt redan några på försök så vi hoppas kunna utvärdera dessa, säger Stefan Gustafsson.

Annons

Pantrör är på gång till Sävsjö.

En motion om att Sävsjö kommun borde avtala med Växjö kommun om att kommuninvånare i de södra delarna ska kunna använda återvinningsstationen i Lammhult besvarades med att kommunen överlåtit ansvaret för avfallshantering till Njudung energi och att det därför är dem som bör föra diskussionen snarare än kommunen.

— Vi ser detta som ett bra komplement till de mobila återvinningsmöjligheterna som Njudung erbjuder och därför hoppas vi att det kan bli ett gränsöverskridande samarbete. Det är ju mycket närmare för de som bor i de sydligaste delarna att ta sig till Lammhult än Flishultsåtervinningen som ligger närmare Vetlanda, säger Stefan Gustafsson.

Även kommunens och polisens medborgarlöften, som vi berättat om tidigare i veckan, bifölls av kommunstyrelsen.