Från och med september är det OX2 som driver och förvaltar Sävsjö Biogas, och driftavtalet gäller för tio år framöver. OX2 har verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi och driver sedan tidigare en biogasanläggning utanför Helsingborg. Förhoppningen från Vrigstad Fjärrvärme är att verksamheten ska utvecklas och att produktionen av biogas ska öka.

Annons

– OX2 besitter en stor kompetens och har erfarenhet från branschen, så vi tror att det här blir en bra lösning. Målet är att driva det här vidare framåt och utveckla företaget och produktionen av miljövänligt bränsle, säger Johan Brogård, styrelseordförande i Vrigstad Fjärrvärme.

Vrigstad Fjärrvärme äger Sävsjö Biogas sedan augusti, då bolaget som då ägde 9,5 procent av aktierna beslutade sig för att utnyttja sin hembudsrätt att förvärva aktierna och därmed köpa hela biogasanläggningen. Beslutet kom som en överraskning för Njudung Energi som var inställda på att köpa anläggningen.

– Innan var vi delägare och nu har vi det fullständiga ägarskapet. Det är ju vi som tog initiativ till biogasanläggningen, så nu kan man säga att verksamheten har kommit till initiativtagarna igen. Nu är det fullt fokus på att få en positiv utveckling, men framtiden kan jag inte sia om.

Kommer det här samarbetet att skapa nya arbetstillfällen?

– Det här företaget har bara haft inhyrd personal och inga egna anställda, och så kommer vi att fortsätta nu. Det är OX2 som kommer bistå med personalen.

OX2 kommer utöver sitt egna team på plats att anställa en person lokalt.