Nu har medborgarförslaget om en beachhandbollsplan gått hela vägen till kommunfullmäktige där man beslutade att kultur- och fritidsnämnden ska pröva möjligheten att anlägga en sådan plan.

Förslaget är att anlägga den på en av de tre tennisplanerna vid sporthallen.

— En av planerna används inte och vi har funderat på vad vi skulle göra med den, så det här medborgarförslaget var positivt, sa Fredrik Håkansson (KD), kultur- och fritidsnämnden, i kommunfullmäktiges talarstol.

Nämnden undersökte vad en beanchhandbollsplan kan kosta att anlägga och kom fram till en kostnad på 100 000 kronor. Den summan finns inte att spendera just nu, och finns inte heller med i investeringsbudgeten för 2017.

— Men när vi tittar på budgeten för 2018 ska vi ta med oss förslaget. Som det är nu håller banan på att växa igen, men om vi anlägger en beachhandbollsplan så skulle den kunna användas av föreningar, skolor och allmänheten. Jag tänker jobba för det här förslaget i nämnden, sa Fredrik Håkansson.