Nyligen konstaterade förvaltningsrätten att Tranås kommun hade fog för sitt beslut att neka 14-åriga Alex personlig assistans.

Men nu riktar Justitieombudsmannen, JO, kritik mot hur socialnämnden handlagt familjens ärende. Den överklagan som familjen lämnade in i februari förra året skickades aldrig vidare. I sin motivering till detta framförde kommunen bland annat att man inte ville belasta förvaltningsrätten med mer arbete och att rätten med ”all sannolikhet” skulle tycka att det var onödigt att överklagan skickades in eftersom kommunen beslutat att göra en ny utredning i fallet.

JO anser att Tranås kommun borde ha skickat in överklagandet och övriga handlingar till domstolen för prövning. Att kommunen beslutat om en ny utredning innebär inte att överklagandet förfallit enligt JO.

— Vi får dra lärdom av detta, säger socialnämndens ordförande Mats Antonsson (KD) som inte själv hunnit läsa JO:s utlåtande när vi når honom under torsdagsförmiddagen.

Annons

Antonsson menar att det har gjorts en del förändringar inom socialförvaltningen för att höja kompetensen kring liknande ärenden.

— Vi har bland annat omorganiserat så att biståndshandläggarna är organiserade tillsammans med vuxensektionen.

Enligt Antonsson har man haft en del vakanser vilket påverkat verksamheten men han menar att nämnden jobbat hårt för att lösa det, både när det gäller handläggare och chefer.

Hur jobbar ni för att säkerställa att det inte händer något liknande fler gånger?

— Vi i politiken får efterfråga om rutinerna sitter när det gäller överklaganden. Jag kommer att läsa JO:s beslut mer noggrant och om det inte redan blivit avhandlat i nämnden, jag var inte med på senaste mötet, så ska jag se till att ta upp det där, säger Antonsson.

Enligt JO kommer det från och med i sommar bli enklare för kommunerna när det gäller bedömningar kring överklaganden, då införs nämligen en ny lag som säger att överklaganden alltid ska skickas vidare även om beslutet ändrats.

LSS