Anna Melle har skrivit flera böcker och är sedan i höstas tjänstledig från sitt jobb som gymnasielärare för att föreläsa om jämlikhet och jämställdhet.

— Det finns hinder i det patriarkatiska systemet som förhindrar jämlikhet och jämställdhet även i Sverige, säger hon.

Hon pratar om kvinnor som kommer från andra länder, odemokratiska länder, där normen är en annan syn på kvinnan.

— De kanske inte kan välja vem de vill gifta sig med. Kärnfamiljen bestämmer vem du ska gifta dig med. Barnkonventionen säger att du är ett barn till dess att du är 18 år, men det finns barn som fött barn också i Sverige, genom tvångsgifte.

Anna Melle menar att varje kvinna, och man, har rätt att gifta sig med den de vill. Sverige har undertecknat de mänskliga rättigheterna som talar om att varje individ, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller kön är lika mycket värda.

— Men i alla länder är inte kvinnor och män lika mycket värda.

Hon tog Mellanöstern som exempel med ett 20-tal länder där kvinnan många gånger är mindre värd än mannen.

Annons

— Våga prata om olikheterna och våga erkänna problemen. Annars kan vi inte rätta till, sa hon.

Medan vi i Sverige tror på individen och socialiserar barnen redan på förskolan, så är gruppen viktig i Mellanöstern. Där tar familjen ett kollektivt ansvar. Det är också då som hedersbegreppet kommer in. Anna Melle har intervjuat hundratals kvinnor men också män som underlag för sina böcker och föreläsningar.

— Jag har träffat kvinnor som kokar inombords men som inte vet vad de ska göra.

Men så finns det också dem som tar steget, som skiljer sig när de kommer till Sverige. Men som kan känna sig oerhört ensamma eftersom andra kvinnor tar avstånd från henne, som anser att hon är en dålig kvinna, en dålig mamma.

— Likadant var det i Sverige på 60-talet. Vi tog avstånd från kvinnor som skilde sig.

Anna Melle berättade om en undersökning från 2009 där 70 000 unga i åldern 16-25 år upplever att de inte får välja sin livspartner. Enligt FN genomförs 5000 hedersmord varje år, i Sverige fyra om året.

Hur gör vi då för att nå en förändring? Anna Melle poängterade gång på gång ordet dialog. Vi måste alla ta ansvar för att informera om de lagar och förordningar som gäller. Det är genom dialog, utbildning och ett naturligt möte som förändring kan ske.

— Vi alla oavsett kultur, religion och kön är lika mycket värda. det är viktigt att se världen ur ett större perspektiv, ett nytt förhållningssätt till andra människor med andra kulturer, en ny känsla av gemenskap. Om man utgår från det synsättet bidrar vi till utveckling med våra olikheter.