Kriminalvården anser att relationen mellan Arklöv och den anställda kan vara en säkerhetsrisk, skriver Aftonbladet. Därför ska Malexandermördaren förflyttas till Storboda i Sigtuna kommun.

Annons

Beslutet att Arklöv ska omplaceras kom i början av veckan, men ärendet påbörjades redan i april. Enligt de handlingar som Aftonbladet tagit del av beskrivs omständigheterna så här:

"Anstalten Borås bedömer att Jackie Arklöv har en otillbörlig relation till en tidigare anställd tjänsteman vid anstalten. Anstalten Borås finner denna konstellation olämplig och en säkerhetsrisk då den tidigare personen besitter kunskap gällande anstaltens rutiner och säkerhetsarbete. Jackie Arklöv bör därför, trots en i övrigt god skötsamhet, förflyttas till annan anstalt av säkerhetsskäl."

Ärendet kan alltså också ha lett till att den berörda anställda har slutat, då denna benämns som "tidigare anställd". Det framgår inte om det är en man eller kvinna.

Jackie Arklöv dömdes år 2000 tillsammans med Tony Olsson, numera Tony Byström, och Andreas Axelsson för att ha mördat poliserna Olle Borén och Robert Karlström i Malexander, efter att ha rånat Östgöta enskilda bank i Kisa. Under tiden i fängelse dömdes han även för folkrättsbrott som han begått tidigare i det forna Jugoslavien. Straffet för det inkluderades i livstidsstraffet.

I början av maj ansökte Arklöv om att få sitt straff tidsbestämt.

Jackie Arklöv har en dokumenterad skötsamhet i övrigt från fängelsetiden.