Listan är lång över de hygienbrister som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fann vid sin oanmälda inspektion av tandvårdsverksamheten vid 24 Karat vårdcentral AB i Sävsjö den 25 januari.

Exempelvis hittade man överfulla papperskorgar i behandlingsrummen, en sterilcentral som också var städförråd och soputrymme, läkemedel i samma kyl som livsmedel, ett lortigt personalrum och instrument som inte plockats bort efter tidigare behandlingar.

Annons

— Vi kunde konstatera att man utöver hygienbrister inte säkerställt det odontologiska ansvaret med utbildad personal och eftersom vi inte kunde se att de kunde säkerställa god vård tog vi ett interimbeslut att stänga kliniken i sex månader medan vi utreder ärendet, säger Mats Vendelius på IVO.

Nu rör det sig om 21 klagomål som IVO utreder. Utöver de sju som låg till grund för inspektionen har ytterligare 14 inkommit efter stängningen. Tillsammans med de 21 patientklagomålen utreder IVO också tio individärenden som gäller personalen.

— Då handlar det om nio tandläkare samt en person som har tandläkarlicens i ett annat land, men inte i Sverige, som vi också utreder. Nu har de fyra veckor på sig att komma in med de handlingar som IVO har begärt, säger Mats Vendelius.

De klagomål som inkommit efter stängningen är av samma karaktär som de IVO hade fått innan sin inspektion. Det berör felaktig vård och en del klagomål på fakturor. Mats Vendelius tror dock inte att det är omöjligt för 24 Karat att få ordning på bristerna och kunna öppna igen.

— Vårt ansvar är att se till att de säkerställer god vård och följer kliniken de lagar och regler som finns har de förutsättningar att kunna öppna igen. Men det förutsätter att de säkerställer patientsäkerheten. Just nu är vi mitt uppe i en stor utredning så det är för tidigt att säga hur det blir nu, säger Mats Vendelius.

Verksamhetsförbudet gäller i nuläget fram till slutet av juli.