I augusti månad stod det klart hur MP-bolagen ska drivas vidare. Det blir i stiftelseform för att säkra och trygga MP bolagens långsiktiga ägande.

300 miljoner

Två nya stiftelser har bildats och Stiftelsen Werner von Seydlitz är den som Vetlandas invånare kommer att märka av i form av olika bidrag som kontinuerligt delas ut. Den här stiftelsen förvaltar arvet efter Werner von Seydlitz privata egendomar.

Kapitalet uppgår i dag till 300 miljoner kronor. Stiftelsens ändamål är att bevara och förvalta kulturen på Farstorps gård men också främja hembygd, kultur, utbildning och idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun.

— Så fort nyheten gick ut att vi kommer att dela ut bidrag, så har ansökningar kommit in, berättar Tomas Granlund, ordförande i stiftelsen och visar upp en tjock pärm innehållande 35 ansökningar.

Annons

— Vi har redan beviljat 16 ansökningar på drygt 800 000 kronor. Bland annat fick Njudungsorkestern bidrag till sin jubileumskonsert, Vetlanda bandyklubb fick ett belopp till ungdomarna som åkte på slutspelet och deltog i finalen. Årskurs 8-dagen fick en summa, Vetlandafesten likaså, berättar Tomas Granlund.

Det som är lite unikt med denna stiftelse är att det inte finns något särskilda datum att ansöka från, utan ansökningarna kommer in och behandlas kontinuerligt. Anmäler om stöd gör man på Wernerstiftelsers hemsida. Där kan man också se hur mycket bidrag som betalats ut.

— Det är nu det börjar, säger Lena Karlsson som ingår i stiftelsens styrelse.

— Vi räknar med att betala ut fem, tio miljoner kronor per år. Bara för att man fått bidraget en gång så innebär det inte att man inte kan få fler gånger, säger Tomas Granlund.

— Vi hoppas kunna skapa mycket möjligheter och glädje för Vetlanda, säger styrelseledamoten Peter Josephson, tillika koncernchef för MP bolagen.

Bidrag till forskning

Samtliga Werner von Seydlitz aktier i MP bolagen har placerats i en annan stiftelse, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. Genom stiftelseformen behåller bolaget sin lokala förankring och riskerar inte att bli ett börsnoterat företag. Stiftelsen ska också årligen finansiera teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning, skogsbruk och mjölkproduktion.

Entreprenören Werner von Seydlitz avled den 10 maj 2016 vid en ålder av 88 år. Han grundade 1953 MP bolagen och har alltsedan dess varit dess ägare. Företaget har under hans ledning haft en stark utveckling inom flera olika verksamhetsområden.