Uppdrag granskning (UG) är ett svenskt tv-program för undersökande journalistik som sänds i SVT. Mest känd av de medverkande reportrarna är Janne Josefsson, men dess redaktion består sammanlagt av ungefär 30 personer med huvudredaktion i Göteborg. UG har redovisat 100-tals uppklarade skandaler.

Som jämförelse, har den svenska polismyndigheten (december 2016) cirka 29 500 medarbetare varav cirka 20 000 poliser. Efter att ha sett rikspolischefen Dan Eliassons agerande och med facit i hand över utredda brott som leder till åtal och dom, måste något vara fel!

Det totala antalet anmälda brott för år 2016 var 1,51 miljoner. Det är cirka 6 800 fler jämfört med år 2015. Antalet handlagda brott gick däremot i motsatt riktning med 22 000 färre brott jämfört med året innan.

Under förra året personuppklarades 194 000 av de handlagda brotten - en minskning med 21 300 brott eller tio procent jämfört med året innan.

Med den jämförelsen, varför inte förordna Janne Josefsson till rikspolischef eller omfördela delar av polisens miljarder till UG?

GUNNAR GADDERYD

Sandsjöfors