Olyckan skedde i juni 2015 på ett företag i Vetlanda kommun, som vid tillfället hade en praktikant. Denne ska ha gått förbi en annan arbetstagare när en del av en skärskiva från vinkelslip träffat praktikanten i ögat.

Det har under utredningen framkommit att den person som hanterade vinkelslipen, på grund av platsbrist inomhus, tillfälligt arbetade utomhus. Olyckan har således inte skett vid praktikantens eget arbete och vid passage som vanligtvis är riskfri.

Vanligt förekommande

Arbetsmiljöverket har granskat ansvarsfrågan i ärendet. Dels då man förstått att arbetsgivaren haft kännedom om att skärskivor som går sönder, med risk för att delar flyger iväg, är vanligt förekommande.

Ärendet lämnades över till chefsåklagare för prövning för att se om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i vad arbetsmiljölagen säger.

Chefsåklagare har valt att inte fullfölja förundersökningen, med bedömningen att olyckan är en följd av tillfälliga omständigheter än av sådana som arbetsgivare hade kunnat förutse. Olyckan har alltså inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.