Tekniska kontoret planerar att riva idrottshallen som idag finns vid Mogärdeskolan men barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av utrymmet med tanke på elevunderlagets storlek.

Frågan har varit uppe i barn- och utbildningsnämnden, som vid förra sammanträdet valde att bordlägga frågan för att undersöka om det fanns möjlighet att bussa elever från centralorten ut till byskolorna, förslagsvis Myresjö skola.

– Den utredningen visar att dessa idrottshallar heller inte räcker till. Det blir komplikationer när man ska bussa elever, bland annat måste vi få fram lärartid under tiden. Därför har nämnden beslutat att överlämna ärendet åt tekniska nämnden, där vi påtalar att det finns behov av en hall på kort sikt och en till på lång sikt, säger skolchef Eva Gustafsson.

Om det inte blir tal om att renovera Mogärdeskolan så finns det behov av en motsvarande lokal.

Läs mer: https://www.vetlandaposten.se/article/buss-till-gympalektionerna-kan-bli-verklighet-for-mogardeelever/