2013 instiftade Ikea lojalitetsprogrammet, Tack!, för att främja och belöna medarbetarnas insatser och engagemang inom företaget.

– Våra medarbetare är otroligt viktiga för oss. Tack! är ett sätt att tacka våra medarbetare för deras lojalitet och det känns roligt att vi har möjlighet att dela med oss på detta sätt, säger Karin Bergman, HR-chef för Ikea-koncernen i Sverige, i ett pressmeddelande.

Årets utbetalning, inom Ikea-koncernen i Sverige, är cirka 13 000 kronor till varje medarbetare som kvalificeras.

– Tack! betalas ut en gång om året, men vi jobbar aktivt varje dag med att försöka vara en fantastisk arbetsplats, uppmärksamma individen och se till så att alla trivs, utvecklas och vill stanna hos oss, fortsätter Karin Bergman.

Alla som arbetar heltid inom Ikea-koncernen får samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Deltidsarbetare får en summa som står i relation till antal arbetade timmar. Alla medarbetare som arbetat fem verksamhetsår eller fler är kvalificerade och får då dessutom 1-4 år retroaktivt inkluderat vid pension.

Sedan Tack! infördes för fyra år sedan har over fem miljarder kronor avsatts till lojalitetsprogrammet. Utbetalningen är beroende av Ikea-koncernens totala resultat under föregående räkenskapsår.