Nätverket är uppkallat efter Esther, som fungerar som en symbolisk patient som behöver vård och omsorg från mer än en vårdgivare. Med hjälp av Esthernätverket ska kommuner, primärvård och specialistvård samverka för att erbjuda en mer enhetlig omvårdnad.

– Tänk dig själv om du kommer till sjukhuset och får hundra frågor att svara på från olika håll. Då är det viktigt att känna en trygghet i att våra samarbeten fungerar och att man som patient har ett fungerande nätverk som ordnar saker runt omkring. Vi ska möta upp Esther på bästa sätt så var hon än söker hjälp så är vi en och samma, säger Helen Edgarsson, Estercoach och aktiveringsledare på Österliden.

Spred sig

Esther startade som ett projekt 1997, men växte sedan och sedan 2014 finns en handlingsplan som gäller för hela Region Jönköpings län.

Annons

– Det bästa med det här nätverket är att man får andra glasögon på sig i jobbet. Man ser saker som går att förändra för att underlätta för Esther. Dessutom lär man känna personer från andra kommuner och dra lärdom av varandra över gränserna också, säger Helen Edgarsson.

Nu har kännedomen om nätverket tagit sig till Lissabon – och fått en utmärkelse vid en EU-konferens. Bland 600 nominerade var det Esthernätverket som ansågs vara det bästa initiativet för aktivt och hälsosamt åldrande.

– Vi ser kanske inte alltid själva hur bra det här faktiskt är så det känns häftigt. Det ger styrka till det fortsatta arbetet här hemma, säger Ulrika Ribbholm, funktionschef för kvalitet och utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda.

Följer upp

I Vetlanda finns 22 utbildade Esthercoacher, och åtta som är under utbildning. Alla som arbetar inom vård och omsorg i kommunen har möjlighet att ansöka om att få gå utbildningen. I Vetlanda arbetar coacherna tillsammans med en samordnare, som följer upp förbättringsarbeten som görs och som anordnar träffar för coacherna.

– Det är viktigt att ha ett forum att mötas i även efter utbildningen. Det tror jag vi i Vetlanda är lite ensamma om, säger Helen Edgarsson.

– En del kommuner kanske utbildar men sedan stannar det där. Vi fortsätter utvecklingen med Esthernätverket genom våra coacher, förklarar Ulrika Ribbholm.

EU