ALLMÄNHETENS förtroende för polisen lär ha ökat ett snäpp eller två i och med hanteringen av terrordådet i Stockholm.

Bilden på poliserna som springer mot brottsplatsen för att skydda människor från fara har spridits som en löpeld. Likaså bilderna på polisbilar som är överösta av blommor.

Polisen agerade på det hela taget bra.

Det märks att organisationen har övat på terrordådshantering. Inom kort var stora mängder tungt beväpnade poliser ute på gatorna.

Strategiska platser spärrades av, även om Svenska Dagbladets Per Gudmundsson har påpekat att det tog några minuter för länge för att det ska vara riktigt betryggande (10/4).

Att den misstänkte gärningsmannen greps så snart hjälpte sannolikt också bilden av polisens insats.

DET BÖR dock stämma till viss eftertanke. Dådet utfördes på Drottninggatan, i hjärtat av Stockholm.

Kanske ska vi på ett märkligt vis vara tacksamma för detta. Det är strängt taget den enda plats i landet där möjligheten finns att agera resolut med denna mängd resurser.

Polisresurserna i Göteborg räcker inte ens till att skydda näringsidkarna och besökarna i shoppingcentret Nordstan från unga gängmedlemmar.

De många skjutningarna i Göteborg och Malmö talar sitt tydliga språk. Resurserna räcker inte till det vardagliga arbetet.

Annons

Hur ska det gå när det påstått otänkbara inträffar där? Hur lång tid tar det innan uppbackningen kommer från Stockholm, innan Nationella operativa avdelningens resurser i form av bomb- och helikopterstöd kommer på plats?

Somligt kan givetvis göras på avstånd. Information och underrättelser kan analyseras även på distans.

Men hur säkra kommer människor att känna sig om det tar timmar för polisen att etablera kontroll?

ANTA sedan att det inte är Malmö eller Göteborg utan någon av våra mindre städer. Möjlighet att orsaka stora person- och sakskador finns också där.

Nog kommer stödet till Karlstad men även där tar det ett par timmar. Alla som har rest till Västervik vet att det tar sin modiga stund. Hur lång tid tar det för polisen att få fatt på en terrorist som slår till en lördag i Skövde? Eller Nässjö?

Lyft sedan blicken ännu högre och tänk att det sker i Luleå. Det är på intet sätt otänkbart och det behöver finnas planer för hur det ska hanteras.

Staten måste etablera kontroll innan gärningsmannen har lämnat landet i skydd av kaoset.

DE SENASTE årens utveckling har sett en ökad centralisering av polisresurser. Polisens omorganisation som skulle öka den lokala förankringen har misslyckats.

Regeringen talar nu om att öka antalet poliser med ytterligare 10 000. Men det är en långsiktig förändring.

I nuläget slutar fortfarande många poliser på grund av dålig styrning och sämre villkor. Polisutbildningarna har svårt att tillsätta platserna med kompetenta sökanden.

Det måste finnas realistiska planer för att medborgarna ska kunna uppleva trygghet när det allra värsta inträffar även utanför Stockholm.