Tidningen har redan tidigare berättat om Värnamo kommuns planer på att sälja herrgården i Nydala. Nu är fastigheten, som ligger invid den historiska Nydala klosterkyrkan, ute till försäljning genom anbud.

Potentiella köpare har fram till mitten av januari på sig att lämna ett bud. Därefter kan en försäljning komma till stånd.

— De som är intresserade kan höra av sig för mer information. Det kommer även finnas möjlighet till visningar vid två tillfällen, säger Lars Magnusson, exploateringschef på Värnamo kommun.

Annons

Enligt uppgifter från Värnamo kommun omfattar herrgårdsfastigheten utanför Värnamo cirka 10 000 kvadratmeter med två byggnader, en före detta skola i två plan med källare, bruksarea samt en kafébyggnad, även kallad lärarbostaden.

Lars Magnusson menar att hela fastigheten inte nödvändigtvis måste säljas till en köpare. Möjligheten ska finnas att bara köpa en av byggnaderna.

— Vi har sagt som så, är det så att man vill köpa lärarbostaden förutsätter det att någon annan köper själva skolbyggnaden. Uppdraget vi har är ju att sälja hela fastigheten, säger han.

En blivande köpare kan emellertid vänta sig ett renoveringsobjekt. Själva skolbyggnaden kräver nämligen omfattande renovering, uppger Magnusson.

— Det måste köparen vara införstådd med.

Säljer kommunen herrgården till vem som helst eller finns det något villkor i försäljningen?

— De villkoren har jag inte fått till mig. Det är en politisk fråga, där det här går till kommunstyrelsen och till fullmäktige för beslut. Jag har bara fått i uppdrag sköta försäljningen och annonseringen, säger Lars Magnusson.

Vad kan slutpriset tänkas landa på?

— Det finns inga summor angivna överhuvudtaget utan det är upp till marknaden att sätta priset. Jag vill eller kan inte spekulera i hur mycket det kan lada på.