Det är WikiLeaks, fram tills nu totalt okända och hemliga, svenska underavdelning WiketLäckage som kontaktat tidningen och avslöjat det hemliga försvarsnätet.

Fakta: så får du gratis surf

Steg 1: Rikta mobiltelefonen mot närmaste vindkraftverk i minst tre sekunder.

Steg 2: svara wifi p..

Fakta: så får du gratis surf

Steg 1: Rikta mobiltelefonen mot närmaste vindkraftverk i minst tre sekunder.

Steg 2: svara wifi på säkerhetsfrågan om du är fi eller wifi.

Steg 3: knappa in koden: aPRil1.

Steg 4: surfa gratis.

– Vi har funnits i några år men det är först nu vi i gruppen kunnat avslöja det här, säger en företrädare för gruppen som vill vara anonym.

– Det är känsliga saker det här; topphemligt. Försvarsmakten kommer att förneka det men de vill bara ha nätet för sig själva. Vi tycker att alla borde få ta del av det. Det fungerar och är helt gratis.

Och det är en förbluffande historia som tidningen avslöjar med hjälp av den okända aktionsgruppen.

De vindkraftverk som under senare år monterats upp över hela Höglandet har i själva verket dubbla användningsområden. Vindkraftverken ska inte bara producera miljövänlig energi, de ska även fungera som sändningsmaster för ett topphemligt wifi-nät.

Försvarsmakten har på regementet Ing 2 utvecklat ett system som inte kräver en anslutning till vanliga abonnemang som Telia, Tele2, Tre, Comviq, Telenor eller Halebop.

Efter lyckade tester har man nu fått OK till en fullskalig utbyggnad av nätet.

Än finns lite barnsjukdomar då det hemliga nätet ännu inte är helt utbyggt. Personer som vill använda nätet måste i dagsläget uppsöka en relativt öppen plats. Lokalisera åt vilket håll närmaste vindkraftverk finns och sedan rikta sin mobiltelefon åt detta håll.

Annons

Har man äldre mobilmodeller kan man kompensera detta genom att hålla två äldre mobiltelefoner nära varandra och på så sätt fördubbla kapaciteten.

Efter cirka tre sekunders riktande av mobiltelefonen mot vindkraftverket ska telefonen kopplas upp mot det hemliga nätverket.

Försvarsmakten har lagt in en kort säkerhetsfråga så att främmande försvarsmakt inte ska kunna använda sig av nätet.

Säkerhetsfrågan lyder: är du fi eller wifi?. Svaret bör vara wifi. Svarar man fi larmas försvarets högkvarter i Stockholm.

För att kunna använda nätet är det sedan bara att skriva in koden.

– Och koden har varit topphemlig en längre tid men tidigare i veckan lyckades vi knäcka den, förklarar tipsaren.

Och tidningen kan nu avslöja koden som ger gratis mobilsamtal och datatrafik.

Den är: aPRil1.

– Vi tror att koden fungerar åtminstone i dag men att den kan bytas ut efter någon dag. Men systemet är uppbyggt på så sätt att har man kopplat upp sig en gång så spelar det ingen roll om koden ändras. Det är alltså i dag man bör ta chansen, uppmanar tipsaren.

Och sedan är det alltså helt gratis att ringa och surfa på nätet hur mycket som helst.

För personer med Iphone finns ett ännu snabbare sätt att kopplas upp. Genom att använda talfunktionen Siri kan man högt och tydligt ropa koden i stället.

Tidningen har varit i kontakt med högkvarteret i Stockholm och där är man mycket förvånad och förtegen när man får höra talas om tidningens uppgifter.

– Ehm… ska du skriva om det där? säger generalfänrik Odd L. Urifax vid försvarsstaben.

– Jag har inga kommentarer. Och om det nu skulle vara sant så är det ändå ganska dålig täckning inne i städerna.