Tranås kommun fattade beslutet under tisdagen och samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet.

Ett generellt eldningsförbud råder därmed från och med tisdagen den 22 maj 2018.

Detta betyder att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus, tills dess att förbudet är upphävt.

Att använda fyrverkerier ingår också i förbudet. Det är däremot tillåtet att använda sprit- eller gasolkök, förutsatt att försiktighet iakttas.

Särskild grillplats

Du kan även grilla utomhus, förutsatt att grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder.

Rör det sig om grillning i villaträdgårdar, eller motsvarande, ska detta ske med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Vad gäller arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, så krävs särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas, samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.