Ingela Björklund säger inledningsvis att det i fallet med de två hästarna är det polisen som verkställer beslutet och har uppgiften att försöka sälja hästarna vidare. Detta är inte Länsstyrelsens ansvar. Problemet är att hästar inte kan säljas vidare utan pass. Ingela Björklund har god kännedom om passreglerna och försöker förklara läget i den aktuella situationen om Hörbergs.

— När Länsstyrelsen omhändertar hästar har hästägaren möjlighet att frivilligt lämna ifrån sig passen. Polisen har inte befogenhet att ta dem ”med våld”. I det här fallet lämnade Hörbergs inte ifrån sig passen, uppger Björklund.

Föreningen vägrade

Då Länsstyrelsen inte hade tillgång till passen kontaktade man rasföreningen för att få nya pass utfärdade.

— Problemet var att föreningen vägrade ställa ut några nya pass. Det är enda gången någonsin jag varit med om det. På något sätt ansåg man att passen inte var förkomna, säger Björklund.

Annons

Åtta av de tio omhändertagna hästarna var chipmärkta som registrerade nordsvenskar. Två av hästarna var inte det och det är de som nu ska säljas.

— Risken finns nu att de andra fina rashästarna kan komma att avlivas. Då kommer skulden att läggas på polis och Länsstyrelsen men skulden ligger då hos Hörbergs. Om passen lämnas in blir hästarna inte avlivade, säger hon.

Inte lämnat pass

Sten-Gunnar Hörberg har uppgett som förklaring att passen inte har lämnats in är att han inte var i stånd till det i tumultet som uppstod på gården när hästarna omhändertogs. Hans hållning är att Länsstyrelsen har felat och begått brott mot transportförordningen då man flyttade hästarna utan pass.

— Som sagt, Hörbergs har inte velat lämna ifrån sig passen och har så heller inte gjort under den tid som hästarna har varit omhändertagna, säger Björklund.

Vad säger du om kritiken mot Länsstyrelsen att man inte haft ”laglig rätt att utfärda djurförbudet?"

— Det enda jag kan säga är att alla juridiska instanser har gett Länsstyrelsen rätt när det gäller detta utfärdande av djurförbud. För övrigt är undermåliga djurstallar inte enda skälet till djurförbudet. Det handlar också om skötselproblem, säger Björklund och berättar att det inte står något i lagen om vad som krävs för att ett djurförbud ska upphävas.

Enligt praxis finns det dock villkor som ska vara uppfyllda.

— Man ska respektera djurförbudet, förstått varför man fått det och förändrat de förhållanden som lett till djurförbudet. På de två första punkterna kan man konstatera att Hörbergs inte handlat enligt praxis, säger hon och förtydligar:

— Eftersom Hörbergs inte får ha några djur, så finns det ingen anledning att besikta stallar som de säger är avsedda för deras djurhållning.