Liberalen Rune Solid sitter med som ersättare i vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda. Han ser hur nämnden år efter år går med röda siffror men att minusresultatet är något som verkar accepteras. Ramarna skrivs aldrig upp.

— Vård- och omsorgsnämnden borde få en budget i nivå för att klara av behoven, anser han.

Skattehöjning är inget som någon politiker vill ha, men ibland kan det vara enda alternativet som återstår säger Solid, om våra äldre med värdighet ska kunna åldras i kommunen.

Statliga bidrag räddar upp budgeten med jämna mellanrum.

— Skulle vi inte haft dom så hade vi gått 15 miljoner back istället för sju, säger Rune Solid.

Annons

Det finns behov av platser inom särskilda boenden och korttidsplatser i kommunen. Trycket på platser inom särskilt boende skulle kunna bli mindre om det blir fler platser inom trygghetsboenden, där de äldre bor i egna lägenheter med mindre omsorgsbehov.

Även trygghetsboenden råder det brist på. 36 nya särskilt boendeplatser ska tillskapas när Tomaslunden också får ny förskola.

— Men det är tre år till dess. Tre år! säger Rune Solid som menar att dessa platser måste tillskapas nu.

Han har därför vänt sig till Lubben i Varberg Fastigheter AB, som äger Gröna huset. Till Karl-Johan Wulker skriver Solid att han ser potential i Gröna huset.

”Tänk att lyfta huset minst två våningar med bostäder för äldre. Kanske så kallat trygghetsbonde.”

Möjligheten har han också lyft till pensionärsorganisationerna som reagerade positivt på detta.

— Det pratas på olika politiska håll om att ändra reglementet, för att ge fler invånare plats på särskilda boenden. Men vad hjälper det med ändrade reglementen om det inte finns platser, säger Rune Solid.