Kräftforskaren Lennart Edsman menar att varken kräftskiva eller kräftfiske är hotat i och med den nya EU-förordningen. Riksdagsledamoten Mats Green (M) från Jönköping, som tidigare krävt åtgärder av regeringen med anledning av förordningen, menar att forskaren bagatelliserar frågan.

— Det är dålig respekt för människors jobb och försörjning. Det handlar om företag där man satsat mycket pengar, kanske belånat ett hus och folk som inte vet om de har jobb nästa år, säger Mats Green (M).

"Är tydligt"

Lennart Edsman menar att EU-förordningen lämnar stort utrymme för egna beslut på nationell nivå kring vilka åtgärder som sätts in mot de invasiva arterna. Men Mats Green menar att det tolkningsutrymmet också kan användas åt andra hållet.

Annons

— Den ger mycket utrymme för tolkning och grundproblemet som är vanligt är svenska myndigheters övertolkning av EU-direktiv, säger Mats Green.

Han hänvisar till Naturvårdsverket lista över invasiva arter utifrån EU-förordningen, där det uttryckligen står att försäljning av de listade arterna ska förbjudas 3 augusti 2017. Att Lennart Edsman menar att detta inte kommer att gälla kräftor ger han inte mycket för.

— Det är tydligt hur Naturvårdsverket tolkar direktivet, deras inställning är oroande, säger Mats Green.

"Får konsekvenser"

Mats Green är också kritiskt till det förbud mot förstärkningsutsättningar som började gälla 3 augusti med tanke på tjuvfiske.

— Detta får bevisligen konsekvenser redan nu och osäkerheten är ett problem i sig, det är därför som jag kräver att regeringen agerar, säger Mats Green.