— Gamla synder är alltid tråkiga synder. På den här marken har kommunen för 50, 60 år sedan haft en soptipp och för att komma åt området så måste det saneras, säger kommunalråd Henrik Tvarnö (S).

Från mitten av 40-talet till mitten av 50-talet användes Skyttemossen som tipp för avfall. Undersökningar visar att avfallet är miljöfarligt och området måste saneras innan det exploateras.

Det är Njudung Energi som räknat på kostnaderna och kommit fram till att saneringen max går på 25 miljoner kronor.

— Det är jättetråkiga pengar men man kan inte blunda för det som hänt bak i tiden. Vi får göra allt vi kan med det vi har och göra saker ordentligt och ta allt på en gång, säger Tvarnö.

— Saneringen möjliggör investeringar på 300 miljoner. En ny förskola för 100 barn, ett särskilt boende med 36 platser och ett stort antal lägenheter.

Hyrorna skulle bli alltför höga om Witalabostäder, som planerar att bygga bostäder vid Vildvinet, fick ta kostnaden för saneringen. Därför kommer kostnaden att finansieras med eget kapital. Det är förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Om lån varit aktuellt så hade räntan fördyrat saneringen.