Mia Frisk säger sig inte ha fått någon förvarning om personalskrivelsen från Höglandssjukhuset med vädjan till ledningen om att såväl på kort som lång sikt säkerställa behovet av vårdplatser och trygga personalförsörjningen på klinikerna i Eksjö och Nässjö.

— För mig är skrivelsen helt ny. Men jag är väl insatt i förhållandena på sjukhuset, så det är klart att jag är medveten om att man har svårigheter att tillsätta vissa nyckeltjänster och att klara rekryteringen inför sommarens semesterperioder.

— Det handlar dock inte om resurser, utan om personer. Pengar finns. Men det går inte att locka till sig tillräckligt med läkare och sjuksköterskor. Så ser det ut inte bara i vår region, utan på många håll i landet.

Annons

Mia Frisk betonar att regionens ledning tillsammans med företrädare för verksamheten arbetar aktivt och strukturerat för att komma tillrätta med personalbristen på Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och länssjukhuset Ryhov. Och hon är inte främmande för vitt skilda lösningar för att nå hela vägen.

— Det kan handla till exempel om att låta sjuksköterskestudenter från olika håll i länet studera i större utsträckning på hemmaplan.

En av oppositionens tyngsta företrädare Marcus Eskdah, andre vice ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, är inte förvånad över den oro som nu uttrycks inför sommaren av personal på Höglandssjukhuset.

— Vi har vid kontakter med verksamheten fått upprepade signaler om att det brister i personalförsörjningen och att läget kan bli besvärligt i sommar, säger S-politikern.

— I ett tidigt skede uttryckte vi våra farhågor till ledningen om hur det skulle gå med sommarbemanningen. Vi fick lugnande besked. Arbetet skulle påbörjas. Så skedde uppenbarligen inte. Man borde kört igång på allvar redan under hösten.

Marcus Eskdahl menar att regionen måste lägga mer fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen för att säkerställa verksamheten på länets tre akutsjukhus. Idag är alla regionpolitiker rörande överens om att akutvården ska behållas i både Jönköping, Värnamo och Eksjö-Nässjö. Men vad händer den dag när personalbristen blir akut på något sjukhus, undrar Eskdahl.