Detta tillkännagavs under en presskonferens som hölls i Stadshuset under torsdagen. 2011 beslutades att Kvarngårdens äldreboende skulle läggas ut på entreprenad. Carema Care tog över driften. Vårdföretaget ändrade 2013 namn till Vardaga som nu har hand om verksamheten på Kvarngården.

— Det nu gällande avtalet går ut i september 2018, men det är snart dags för en ny upphandling. Vi ser inte de positiva effekterna man önskade från första början med en privatisering och därför förordar vi för nämnden och sedan kommunfullmäktige att inte gå ut med en ny upphandling, säger kommunalrådet Jan Johansson (VF).

Stor satsning

Bakom förslaget att Kvarngården ska gå tillbaka i kommunal regi står Vetlanda framåtanda, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. De fem partierna anger fler skäl till varför ett kommunalt övertagande av äldreboendet skulle vara mer fördelaktigt.

Annons

— Hela den kommunala äldreomsorgen står under stark press och vi behöver få fram fler platser inom särskilt boende. Det får vi genom att ta tillbaka Kvarngården. Dessutom står vi inför ett investeringsbeslut på 75 miljoner kronor för att bygga ut Tomasgården. Allt sammantaget är en kraftig signal på att vi nu gör en ordentlig satsning på äldreomsorgen, säger Henrik Tvarnö (S).

Bred majoritet

Enligt Johansson har det också gjorts kostnadsberäkningar som visar att kommunen kan utföra vårdverksamheten till en billigare peng än vad som nu görs. Utöver den ekonomiska aspekten menar de politiska företrädarna för beslutet att man även ser till kvalitén.

— Vi har inte råd att ha en ”satellitverksamhet” i kommunen, en privat verksamhet som vi fortfarande har ansvar för. Vi anser det är bättre att ha samtliga äldreboenden ”under ett och samma kommunala tak” och kommer fokusera på att ge medborgarna bästa möjliga omsorg, säger Tvarnö.

Carina Strömbäck (V) att Vänsterpartiet av främst ideologiska skäl inte ville lägga ut äldreboendet på entreprenad från första början.

— Vi är glada att det nu finns en bred majoritet att ta tillbaka boendet i kommunal regi, säger Carina Strömbäck (V).

Närmast har vård- och omsorgsnämnden att behandla frågan. Det slutliga beslutet om ett övertagande tas av kommunfullmäktige.