Nettoomsättningen steg under första halvåret till drygt tre miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 21 procent. Vinstresultatet ökade till 274 miljoner kronor jämfört med tidigare 229 miljoner kronor.

"Totalt sett har vi ett bra halvår bakom oss", säger Håkan Jeppsson, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Vidare framgår att resultatet under det andra kvartalet blev lägre än förväntat på grund av bland annat produktionsstörningar som följd av förseningar av råvaruleveranser. Det innebär att det inte blev ett tolfte rekordkvartal på raken för fönsterföretaget. Däremot ökade orderingången med tio procent under det andra kvartalet.

Håkan Jeppsson uppger att en stabil efterfrågan på företagets produkter och ett högt förtroende hos konsumenterna gör att Inwido kan se fram emot resten av året med tillförsikt.