— Vindkraftverken har inga problem med kylan men det krävs naturligtvis vind för att de ska producera energi. Det är fräckt av dem som slänger sig med att det inte blåser på vintern. Det är helt felaktigt, ren okunskap, säger Peter Zackrisson, vd på Stena Renewable.

Bland annat har det gått ut uppgifter om att vindkraftverken skulle ha stått stilla under den aktuella dagen då ett av vindkraftverken i den stora vindkraftsparken plötsligt kollapsade.

— En del har uppfattat det som om det var vindstilla men vi hade väldigt god produktion den dagen, säger Peter Zackrisson.

Men sedan olycksdagen står hela vindkraftsparken stilla. Upprensningsarbetet efter det kollapsade verket pågår fortfarande även om man enligt vd:n kommit en bit på vägen.

— De övriga står stilla tills vidare då grundorsakerna till haveriet utreds, säger han.

Gav vika

Zackrisson säger att man vet varför det fallit men inte orsaken.

— Det är bultförbandet mellan sektion ett och två som gett vika men vi vet inte orsaken till varför det gett vika.

Annons

Vestas har meddelat att bultarna har undersökts i ett metallurgiskt labb, men att det inte verkar vara själva bultarna det är fel på. Istället tittar man nu på hur bultarna har spänts.

Vestas undersöker orsaken till haveriet tillsammans med Stena Renewable och en oberoende tredje part, enligt Stena Renewable. Dessutom följer Statens Haverikommission utredningen, och de kommer även att ta fram en egen rapport om haveriet.

— Jag vill inte föregå utredningen och kommentera detta. Vi måste säkerställa att det inte finns liknande fel någon annanstans, och därför står hela parken stilla.

Konsekvenserna

Det här innebär stora ekonomiska förluster för Stena Renewable.

— Det är stora förluster naturligtvis, säger Zackrisson som inte vill gå in på några siffror och heller inte berätta om dessa ska kompenseras via försäkringar framöver.

— Exakt vilka konsekvenser detta får för alla inblandade parter är svårt att fastställa.

Men varje dag utan produktion är en dyr dag?

— Ja.

Stena Renewable har totalt sju vindkraftsparker i Sverige varav den i Lemnhult är den enskilt största. Vestas har levererat vindkraftverk även tillandra Stena-parker.

— Vi har inga andra parker där Vestas levererade vindkraftverk under samma tidsperiod som till den i Lemnhult. De andra byggdes långt tidigare.

Handlar det om andra typer av vindkraftverk i dessa?

— Ja. De har varit i drift i nio års tid, svarar Peter Zackrisson.

Det är fullkomligt unikt att ett vindkraftverk havererar på detta sätt, något som rönt stort intresse också utomlands. Det havererade vindkraftverket är värderat till 40 miljoner kronor.