Just nu pågår en renovering av bron som följer Vetlandavägen över Linneån i Landsbro. Tanken är att renoveringen ska vara klar den 16 november 2018.

— Det är en traditionell brounderhållsåtgärd som vi gör med jämna intervaller. Just nu gör vi en renovering av tätskiktet, som enkelt förklarat innebär att vi ser till att skydda betongen i bron från salt och fukt. Görs inte detta kan betongen luckras upp, säger Magnus Holm som är ansvarig för brounderhåll i Jönköpings län.

Bron byggdes år 1959, och sedan dess har det nästan inte skett några underhåll av bron alls förutom räcken som sattes dit. Då broar bör renoveras inom 40-50 år, har underhållet av bron gått lite över tiden.

— Det är ingen fara med att det gått över tiden. Däremot är detta ett viktigt förebyggande arbete för att bron ska hålla i 30–40 år till, förklarar Holm.

Ett öppet körfält

Helst hade Magnus sett att de kunde stänga bron helt och hållet under renoveringen, men då det går mycket tung trafik över bron håller de ett körfält öppet under hela underhållet.

— Vi har en led öppen hela tiden och ser till att gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi också.